Hỗ trợ trực tuyến

Patricia

English
22/10/1981

Tuổi: 35

Quốc tịch: Australian

Bằng cấp:

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL

- 1/2012- Nay: Giảng viên tại Australian English Language Centre

- 3/2010-12/2011 : Giảng viên tại ĐH Quốc gia Australia

Đào tạo:

- Tiếng Anh trẻ em

- Tiếng Anh giao tiếp