Hỗ trợ trực tuyến

Nancy

10/05/1986

Trình độ: Thạc sỹ văn học
Nơi tốt nghiệp:  Florida State University, USA
Nơi làm việc: Florida, USA
Đánh giá chung: Vui vẻ, hài hước, thân thiện

Kinh nghiệm: Dạy tiếng Anh cho trẻ em và người đi làm