Hỗ trợ trực tuyến

Andrew

English
20/10/1987

Trình độ: Thạc sỹ ngôn ngữ 
Nơi tốt nghiệp:  Science European, England
Nơi làm việc: California, USA
Đánh giá chung: Vui nhộn, nhiệt tình trong giảng dạy.

Kinh nghiệm: Dạy tiếng Anh cho trẻ em và học sinh