Hỗ trợ trực tuyến

Kate

English
21/09/1985

Quốc tịch: Philippine

Trình độ: Thạc sỹ ngôn ngữ
Nơi tốt nghiệp:  AB Communication Arts at Father Saturnino Urios University.
Nơi làm việc: Giáo viên đại học FSUU - Philippine.
Đánh giá chung: Nhiệt tình trong giảng dạy, khả năng phân tích chuyên sâu về năng lực học viên.