Hỗ trợ trực tuyến

Joyce

06/04/1990

Trình độ: Thạc sỹ.
Nơi tốt nghiệp:  Baguio Central University.
Nơi làm việc: Sky High English Studio, Tokyo, Nhật Bản.
Đánh giá chung: Vui nhộn, nhiệt tình trong giảng dạy.