Hỗ trợ trực tuyến

.Jason

Quốc tịch: Australian

Trình độ: Thạc sỹ
Nơi tốt nghiệp:  Abbotts Academy, Australia
Nơi làm việc: Muizenberg Jnr School
Đánh giá chung: Nhiệt tình, vui vẻ, kỹ năng sư phạm tốt. Yêu văn hóa Việt Nam. Có nhiều kinh nghiệm dạy cho học sinh VN.