Hỗ trợ trực tuyến

Janine

English
12/12/1985

Quốc tịch: Philippine

Trình độ: Thạc sỹ ngôn ngữ
Nơi tốt nghiệp:  PETJ International, Tokyo, Japan
Nơi làm việc: Giáo viên đại học FSUU - Philippine.
Đánh giá chung: Nhiệt tình trong giảng dạy, khả năng phân tích chuyên sâu về năng lực học viên.