Hỗ trợ trực tuyến

.Emma

Quốc tịch: Pháp

Trình độ: Thạc sỹ ngôn ngữ
Nơi tốt nghiệp:  TEYL Academy, London, U.K.
Nơi làm việc: Global Language Training Centre, London, U.K.
Đánh giá chung: Nhiệt tình, vui vẻ, kỹ năng sư phạm tốt. Có nhiều kinh nghiệm dạy cho người Việt Nam