Hỗ trợ trực tuyến

Charles

Tuổi: 42

Quốc tịch: American

Bằng cấp:

- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL 

- 9/2000-12/2008: Giáo viên tiểu học

- 7/2009 -5/2016: Giảng viên tiếng Anh

Đào tạo:

- Tiếng Anh trẻ em

- Tiếng Anh giao tiếp