Hỗ trợ trực tuyến

Chính sách và Quy định

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI Trung tâm AthenaEnglish

A. Quy định chung

1. Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ

Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ là những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ người sử dụng nào khi sử dụng dịch vụ của Trung tâm AthenaEnglish phải đọc kỹ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của bản quy định này hoặc bản quy định mới nhất kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Trong trường hợp vi phạm một hoặc nhiều các quy định, chúng tôi có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, từ chối cung cấp dịch vụ đối với những người vi phạm và không chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí của họ tại Trung tâm AthenaEnglish.

 2. Quy định về đăng ký thành viên

Trong quá trình đăng ký, chúng tôi yêu cầu tất cả người sử dụng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Những thông tin này sẽ được sử dụng để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các dịch vụ của Trung tâm AthenaEnglish cũng như bảo vệ quyền lợi cho các thành viên. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người sử dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

3. Quyền sử dụng của thành viên

Tất cả người sử dụng đã đăng ký thành viên của Trung tâm AthenaEnglish có quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mà chúng tôi cung cấp công khai trên website tương ứng với loại tài khoản đăng ký. Người sử dụng không được cố ý tìm cách can thiệp, thay đổi các chức năng trên hoặc sử dụng các chức năng và truy cập các nội dung không tương ứng với tài khoản của mình.

4. Quyền sở hữu trí tuệ của Trung tâm AthenaEnglish

Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và bất kì sản phẩm trí tuệ nào khác của Trung tâm AthenaEnglish. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh Trung tâm AthenaEnglish để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của Trung tâm AthenaEnglish mà không được sự cho phép của chúng tôi.

5. Quyền sử dụng hình ảnh của học viên

Trung tâm AthenaEnglish có toàn quyền sử dụng hình ảnh của học viên trong việc quảng bá, giới thiệu, tiếp thị trung tâm và chương trình học  mà không chịu bất cứ khiếu nại gì từ học viên.

6. Các hành vi trái pháp luật bị nghiêm cấm khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm AthenaEnglish

Lợi dụng Internet nhằm mục đích: Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân; Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật; Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet; Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số; thu thập thông tin của người khác; xóa bỏ, làm mất tác dụng của phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số; ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết; chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số; thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số; các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng; Lợi dụng trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định của pháp luật; Sử dụng trái phép tài khoản cá nhân của thành viên khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản; Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định của pháp luật; Cung cấp thông tin trên internet vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam; Đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả; Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên Trung tâm Athena. Gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác; Chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các qui định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó; Khi cung cấp dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân, bạn cho phép chúng tôi giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, kể cả các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ hay tiết lộ là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi và cộng đồng người sử dụng.

7. Các liên kết tới bên thứ ba

Trang Trung tâm AthenaEnglish có thể chứa những đường liên kết tới các website của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Trung tâm AthenaEnglish). Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp, về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi chấp nhận truy cập vào các trang web này và hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà bạn ghé thăm. 

8. Chính sách bảo mật thông tin

Trung tâm AthenaEnglish hiểu rằng người dùng rất quan tâm đến những thông tin cá nhân cung cấp trong quá trình đăng kí thành viên tại website. Vì vậy chúng tôi tôn trọng và cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của người dùng bằng Chính sách bảo mật thông tin thành viên này, nhằm đảm bảo người dùng có thể yên tâm trải nghiệm những chức năng thú vị khi tham gia học tập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống. Trong quá trình Đăng kí chúng tôi có yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân như Tên đăng nhập (không bị trùng lặp), địa chỉ email cùng các thông tin cơ bản khác. Điều này đảm bảo cho lợi ích sử dụng dịch vụ và các giao dịch thanh toán của bạn trên hệ thống. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn có thể bị hạn chế một số quyền lợi cũng như trong việc giao lưu với các thành viên khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải tiến và nâng cấp dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn, gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ, các chương trình khuyến mại, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán và liên lạc khi cần thiết. Chúng tôi đảm bảo không chia sẻ, bán thông tin của bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn. Trừ một số trường hợp cụ thể sau: Để bảo vệ Trung tâm AthenaEnglish và các bên thứ ba khác, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi chắc chắn việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Trung tâm AthenaEnglish và các bên thứ ba khác. Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía bạn. Chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin các thành viên, không bán hoặc chia sẻ thông tin đó vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với người dùng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin thành viên của Trung tâm AthenaEnglish.

B. Các quy định và chính sách đối với học viên

Ngoài các quy định chung, chúng tôi còn yêu cầu các học viên sử dụng dịch vụ của Trung tâm AthenaEnglish tuân thủ các quy định sau:

1.Thời gian học

Học viên có trách nhiệm sẵn sàng kết nối internet và truy cập vào dịch vụ của Trung tâm AthenaEnglish ít nhất 15 phút trước giờ học để sẵn sàng thực hiện buổi học đúng giờ. Trong trường hợp bạn truy cập vào Trung tâm AthenaEnglish muộn quá 10 phút so với giờ học, bạn bị coi như vắng mặt, buổi học sẽ bị hủy bỏ và bạn sẽ không được hoàn trả buổi học đó. Trong trường hợp muốn kết thúc giờ học sớm hơn so với thời gian quy định, bạn cần đề nghị với giáo viên để được đồng ý. Nếu buổi học kết thúc sớm hơn quy định do phía học viên (bao gồm cả các lí do đột xuất như ốm đau, mất điện, internet...), học viên cũng sẽ không được hoàn trả học phí cho khoảng thời gian nghỉ sớm này. Nếu học viên muốn nghỉ phép và được bảo lưu buổi học thì phải thông báo tới AthenaEnglish ít nhất 2 tiếng trước buổi học, nếu không buổi học sẽ vẫn bị tính phí.

2. Nội dung giao tiếp trong buổi học

Học viên cần thể hiện sự tôn trọng giáo viên trong giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ lịch sự, hòa nhã, đúng mực. Học viên không được sử dụng các ngôn từ thiếu văn hóa, xúc phạm cá nhân, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Học viên không được chủ động nói hoặc yêu cầu giáo viên nói chuyện về các chủ đề và nội dung  liên quan đến bạo lực, tình dục, đồi trụy, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Học viên không có quyền yêu cầu giáo viên nói chuyện hay trả lời các câu hỏi về các nội dung liên quan đến đời sống riêng tư, sinh hoạt cá nhân, thông tin cá nhân và gia đình trong trường hợp giáo viên không đồng  ý. Học viên không được tuyên truyền, lôi kéo, dẫn dắt hoặc thể hiện các quan điểm cực đoan về tôn giáo, chính trị trong buổi học. Trong trường hợp học viên vi phạm các quy định trên trong buổi học, giáo viên có quyền hủy buổi học đó, cũng như đưa học viên vào danh sách từ chối dạy các buổi tiếp theo. Học viên sẽ không được hoàn trả học phí cho buổi học bị hủy.

3. Đánh giá và nhận xét cho giáo viên

Học viên sau mỗi buổi học có quyền đánh giá chất lượng buổi học và giáo viên của mình. Các bạn nên đánh giá một cách khách quan, trung thực và công tâm. Việc đánh giá này sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy và học tại Trung tâm AthenaEnglish để phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn. Học viên cũng có quyền viết nhận xét về giáo viên và buổi học. Lưu ý rằng nhận xét của bạn sẽ được hiển thị trên website để những người khác cũng có thể đọc được, vì thế các bạn cần chú ý về ngôn từ và nội dung được viết ra. Chúng tôi có thể xóa các nội dung không phù hợp và tiến hành xử lý theo các quy định đã đưa ra trong phần Quy định chung đối với những trường hợp vi phạm.

4. Chính sách thanh toán

Để trả học phí cho các buổi học, học viên cần thanh toán trực tuyến, trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng tới tài khoản của Trung tâm AthenaEnglish. Sau khi nộp học phí, học viên bắt đầu đặt lịch học để thực hiện khóa học.

5. Từ chối dạy

Giáo viên có quyền báo cáo, phản ánh những trường hợp học viên vi phạm các quy định và chính sách của Trung tâm AthenaEnglish, cũng như có quyền từ chối dạy những học viên vi phạm đó. Việc từ chối dạy phải được cung cấp đầy đủ lý do, chứng cứ cho Ban quản trị Trung tâm AthenaEnglish và chỉ thực hiện sau khi có xác nhận và đồng ý của Ban quản trị Trung tâm AthenaEnglish.

6. Chính sách về khiếu nại và hoàn trả

Học viên sẽ được hoàn lại buổi học trong những trường hợp sau:

-       Giáo viên hoặc học viên xin nghỉ theo quy định. 

-       Giáo viên vắng mặt hoặc vi phạm các quy định của Trung tâm AthenaEnglish về buổi học.

Xin học viên lưu ý:

-       Các khiếu nại liên quan đến buổi học phải được gửi đến email AthenaEnglish.Vn@gmail.com trong vòng 48h sau khi buổi học đó kết thúc.

-       Trung tâm AthenaEnglish sẽ không hoàn trả học viên bằng tiền mặt trong mọi trường hợp.

-       Trung tâm AthenaEnglish giữ quyền đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng về việc khiếu nại của học viên, căn cứ trên các quy định của Trung tâm AthenaEnglish và theo tư liệu ghi lại nội dung các buổi học của chúng tôi.